Thời gian tăng giá vé từ 12 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (24 ngày) với các mức tăng từ 20%, 40% đến 60% so với ngày thường.

Báo giới nêu vấn đề: Trong khi bên đường sắt chỉ tăng giá vé trung bình 9,5%; hàng không tăng từ 20% đến 30% và thời gian tăng của hai ngành này là 10 ngày trước và sau tết thì sao đường bộ tăng cao về cả mức với thời gian kéo dài?

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, việc tăng giá vé xe tết đã là thông lệ từ nhiều năm qua rồi.

Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết thêm Thông tư liên tịch 152/2014 của liên bộ GTVT và Tài chính có quy định trình tự, thủ tục kê khai giá vé đối với xe khách liên tỉnh cố định chạy từ các bến. “Giá vé tăng hay giảm là do doanh nghiệp tự quyết, tự kê khai và hai Sở GTVT, Tài chính chỉ có quyền xem có hợp lý hay không. Nếu thấy không hợp lý thì yêu cầu doanh nghiệp

làm lại bản kê khai” - ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, cơ quan quản lý nhà nước khó can thiệp vào giá vé xe. Cụ thể, Thông tư liên tịch 152 xác định thời điểm kê khai lại giá vé là khi nhà xe muốn tăng hoặc giảm vượt 3% so với lần kê khai liền kề trước đó. Như vậy, thời điểm nhà xe kê khai lại giá vé là lúc họ muốn chứ không phải là lúc lễ, tết. Ngoài ra, tỉ lệ vượt 3% chỉ là tối thiểu, còn tối đa thì được nhà xe tự quyết.

Ông Minh cũng cho biết thêm theo quy định, xe hợp đồng, xe du lịch không phải là đối tượng phải kê khai giá cước như xe liên tỉnh. Vì vậy, giá đi xe ngoài bến theo dạng du lịch, hợp đồng là giá thỏa thuận giữa nhà xe và hành khách nên khó mà nói là cao hay thấp.

Tuy nhiên, Thông tư 152 cho phép “trường hợp cần thiết, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GTVT

trình UBND cấp tỉnh bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải bằng hợp đồng, du lịch bằng xe ô tô thực

hiện kê khai giá”. Khi phóng viên viện dẫn quy định này thì một cán bộ Sở GTVT nói chuyện này là do

Sở Tài chính chủ trì, Sở GTVT chỉ là cơ quan phối hợp. Ngoài ra, khái niệm “trường hợp cần thiết” cũng

chung chung, khó xác định thế nào là cần thiết, thế nào là không. Do đó từ nhiều năm qua hai sở này chưa một lần trình UBND TP buộc xe hợp đồng và du lịch phải kê khai giá cước.