Đầu tháng này có bảy ngư dân cập tàu ở huyện Côn Đảo để tổ chức ăn nhậu. Sau khi ăn uống no say thì họ không có tiền trả chủ quán. Thương biết chuyện liền nói với chủ quán là sẽ trả tiền cho những ngư dân này. Sau khi trả tiền, Thương cùng nhóm của mình giữ bảy ngư dân trong một ngôi nhà ở Côn Đảo để chờ có người thuê sẽ buộc họ đi làm trả nợ cho mình.

Chờ nhiều ngày không có người thuê, nhóm Thương đưa cả đoàn về huyện Long Điền rồi nhốt trong một ngôi nhà, không cho liên lạc với ai. Nhóm Thương dự tính khi có tàu cần thuê lao động sẽ bắt các ngư dân làm việc và sẽ ép chủ tàu ứng trước tiền lương cho mình.