Theo thông báo vừa được phát đi chiều 18-5 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Sở Tài chính các địa phương kịp thời có các biện pháp bảo đảm sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và thực hiện hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động.
Đặc biệt, người đứng đầu ngành tài chính yêu cầu các đơn vị thuế, hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan (nhất là doanh nghiệp bảo hiểm) để giải quyết các thiệt hại của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng yêu cầu cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chỉ đạo doanh nghiệp trong ngành kiểm tra, xác định thiệt hại cụ thể, đồng thời có biện pháp phòng ngừa việc lợi dụng tình hình này để trục lợi bảo hiểm.

TX