Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò, tại cuộc họp về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 – 2010 ngày 29-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý Các KCN phối hợp với Công ty TM-XNK Thanh Lễ, Công ty Cổ phần Đại Nam kiểm tra và xử lý dứt điểm 23 doanh nghiệp chưa đấu nối hết nước thải sinh hoạt về hệ thống xử lý tập trung

Sở Tài nguyên - Môi trường phải tăng cường giám sát chất lượng nước thải sau xử lý, kể cả hệ thống thoát nước mưa của KCN Sóng Thần 1, 2; phấn đấu đến cuối năm 2010 phải lắp đặt trạm giám sát nước thải tự động cho các KCN này, bảo đảm nước thải ra kênh đạt quy chuẩn cho phép.
Theo V.Hùng (NLĐ)