Kết luận thanh tra ngày 1-3 của chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau thể hiện công trình này bị sai phạm về thủ tục thanh quyết toán số tiền 6,1 tỉ đồng. Đồng thời, công trình có dấu hiệu bị rút ruột ở phần san lấp mặt bằng - do Công ty Cổ phần Công trình giao thông Cà Mau thực hiện.

TRẦN VŨ