(PL)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI chiều 13-10 đã chính thức bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo đó, tỉnh đã bầu và chọn được 56 người trúng ban chấp hành nhiệm kỳ mới trong tổng số 66 người được đưa ra bầu.

Một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đạt số phiếu bầu khá cao như ông Nguyễn Ngọc Quang (Bí thư Tỉnh ủy) và ông Nguyễn Văn Lúa (Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) cùng đạt 98,85% số phiếu; ông Nguyễn Viết Lợi (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Huỳnh Khánh Toàn (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam) cùng đạt 98,57%; ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đạt 95,7%… Ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi, Giám đốc Sở KH&ĐT) cũng được bầu tham gia vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới với số phiếu bầu đạt được là 65,9%.

LÊ PHI