Ngày 16-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay vừa ra Thông báo 179/TB-UBND về kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh về việc ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này, bị tố là trù dập ông Trần Minh Điệp (Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng) vì ông Điệp từ chối giúp thí sinh mà ông Dụng gửi gắm trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2017-2018.

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi gửi gắm thí sinh bị kiểm điểm - ảnh 1
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi. Ảnh: QT

Theo đó, trước kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018, ông Dụng có nhắn tin cho ông Điệp (lúc đó ông Điệp là trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng) gửi gắm một thí sinh tại Hội đồng thi huyện Trà Bồng.

Thí sinh được gửi gắm tên Lê Thị H., số báo danh TB027. Việc gửi gắm này dựa trên mối quan hệ cá nhân, không phát hiện dấu hiệu vụ lợi. Thí sinh hoàn toàn không được giúp đỡ và không trúng tuyển.

Về hành vi này, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định: Tuy việc gửi gắm của ông Dụng không vi phạm pháp luật, song với tư cách là người đứng đầu Sở Nội vụ - cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về công tác tuyển dụng công chức, viên chức, việc làm của ông Dụng đã ảnh hưởng đến mục tiêu, yêu cầu của kỳ thi.

“Việc này ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân ông Dụng và gây dư luận không tốt, hoài nghi tính khách quan trong việc tổ chức thi tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cá nhân ông Dụng” - thông báo nêu.

Về tố cáo của ông Điệp, thông báo cho rằng tố cáo này không chính xác. Hội đồng kỷ luật huyện Trà Bồng đã căn cứ theo quy định của Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và kết quả bỏ phiếu của các thành viên hội đồng kỷ luật để thực hiện là đúng quy định pháp luật.

Ông Đoàn Dụng không can thiệp vào quá trình xử lý kỷ luật của UBND huyện Trà Bồng đối với ông Điệp. Việc điều động ông Điệp sang công tác khác là thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng, không có sự can thiệp của ông Dụng.

Tuy nhiên, việc ông Điệp so sánh khuyết điểm, vi phạm trách nhiệm của ông và các thành viên còn lại của hội đồng thi để cho rằng việc xử lý kỷ luật với ông không công bằng là có cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu quy trình xem xét thi hành trách nhiệm kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, Chủ tịch hội đồng thi và ông Hồ Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch hội đồng thi.

Đồng thời, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Trà Bồng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Thanh Ngọc, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện, thành viên hội đồng thi, nay là Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện, tương xứng với các sai phạm được phát hiện qua kiểm tra.