Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xây dựng quy định về “kiểm tra, giám sát việc thực hiện minh bạch tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Nếu được ban hành, đây sẽ là quy định chuyên biệt đầu tiên về minh bạch tài sản, thu nhập với cán bộ cấp cao.

Một nguồn tin tham gia nghiên cứu cho biết đến nay đã hình thành dự thảo thứ hai, trong đó tập trung làm rõ quy trình, thủ tục để cơ quan kiểm tra của Đảng thực hiện việc giám sát và kiểm tra việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ cấp cao, cũng như quy định về xử lý vi phạm.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hai hội thảo. Ý kiến vẫn còn nhiều chiều. Nhưng chỉ riêng quyết định việc xây dựng quy định này đã là một bước tiến đáng kể rồi” - nguồn tin bình luận.

Giám sát chặt thu nhập, tài sản cán bộ cấp cao - ảnh 1

Minh bạch tài sản, thu nhập là một nội dung của chính sách phòng, chống tham nhũng. Ảnh minh họa: HTD

Minh bạch tài sản, thu nhập là một nội dung của chính sách phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành dành một mục quy định về vấn đề này, coi đó là một phần của chính sách phòng ngừa tham nhũng. Quy định về minh bạch đến nay tập trung chủ yếu bằng các yêu cầu về kê khai tài sản, thu nhập. Ngoài ra có đề cập đến giải pháp về kiểm soát thu nhập nhưng vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Các quy định mang tính pháp lý này được áp dụng cho một diện rộng người có chức vụ, quyền hạn, bất kể trong hay ngoài Đảng.

Đối với đảng viên, từ nhiều nhiệm kỳ trung ương đều có các quy định về trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập nhưng lồng ghép vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đầu năm 2014, nhận thấy cần phải chấn chỉnh, Bộ Chính trị khóa XI ra Chỉ thị 33 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, tổ chức và người đứng đầu.

Tuy nhiên, các quy định của Đảng, kể cả Chỉ thị 33 là áp dụng đại trà cho đảng viên nói chung và chưa có quy định riêng nào cho nhóm cán bộ lãnh đạo cấp cao. Vậy nên sau Đại hội XII, Bộ Chính trị đã lên chương trình công tác toàn khóa, trong đó dự kiến xây dựng một quy định riêng về kiểm tra, giám sát việc minh bạch tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, soạn thảo.

Nội dung này cũng được Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra tại Hà Nội nhắc tới trong đề án “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó sẽ kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trước hết là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và có chế tài xử lý đối với những trường hợp kê khai không đúng quy định.

Theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, cán bộ diện này gồm các ủy viên trung ương, các bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh, bí thư, phó bí thư đảng bộ cấp tỉnh và tương đương, cùng các sĩ quan cấp tướng trong quân đội, công an.