Đó là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp cho báo chí ngày 28-12.

Theo BHXH Việt Nam, hiện nay đơn vị vẫn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện ba hình thức giao dịch với người lao động và đơn vị sử dụng lao động gồm giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Những dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của BHXH các địa phương qua ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Giám sát việc ngâm hồ sơ tại các cơ quan BHXH - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, kiểm tra hoạt động của hệ thống "một cửa điện tử tập trung” trước khi chính thức vận hành.

Nhằm giải quyết những hạn chế trên, BHXH Việt Nam đã thực hiện “Đề án triển khai mô hình "một cửa điện tử tập trung" tại BHXH Việt Nam”.
Theo đó, hệ thống phần mềm “một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của ngành BHXH trong phạm vi cả nước.
“Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ; kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp…” - ông Lương Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam), thông tin.

Trong buổi kiểm tra chiều 28-12, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung tiện ích của hệ thống như nhắc nhở, cảnh báo khi cơ quan BHXH giải quyết chậm, để nhiều hồ sơ quá hạn.

“Đối với số thủ tục hành chính quá hạn chưa giải quyết, BHXH địa phương sẽ phải có giải trình nguyên nhân cụ thể và Vụ Pháp chế sẽ đưa ra những đánh giá về tiến độ xử lý công việc, kiểm soát được hồ sơ chậm, muộn để báo cáo lãnh đạo ngành chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc…” - bà Minh nhấn mạnh.