(PL)- Chiều 30-6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết: Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.
Hiện Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng 114-120 tàu các loại quanh giàn khoan trái phép gồm 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và năm tàu quân sự.

Phía Trung Quốc tiếp tục sử dụng đông đảo các loại tàu để ngăn cản, vây ép các tàu thực thi pháp luật trên biển, tàu cá của ngư dân Việt Nam. Trong ngày, khi các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép ở khoảng cách 10-10,5 hải lý thì bị các tàu Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ áp sát ngăn cản không cho tàu của ta vào giàn khoan trái phép. Ngoài ra, cách giàn khoan trái phép 40-44 hải lý, khi các ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa của mình thì phía Trung Quốc sử dụng 34 tàu cá vỏ sắt và hai tàu hải cảnh để thường xuyên ngăn cản, ép hướng các tàu cá Việt Nam.

Trước sự cản phá của tàu Trung Quốc, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục kiên cường bám biển đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút mọi phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

TRỌNG PHÚ