Giáo viên dạy lái xe thu ‘phí chống trượt’
(PL)- “Hiện một số cơ sở dạy lái xe ô tô có thông qua trung gian, môi giới hoặc giáo viên để thu “phí chống trượt” của học viên”.

Ngày 3-11, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, điểm mặt một số vi phạm trong việc dạy, sát hạch, cấp bằng lái xe.

Các vi phạm phổ biến khác: Nhiều cơ sở khoán cho giáo viên tự liên hệ với học viên để dạy, dẫn đến việc cắt xén giờ học lý thuyết, giờ thực hành; dạy không đúng chương trình, giáo trình nhưng các cơ sở vẫn cấp chứng chỉ tốt nghiệp (là yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ thi lấy bằng lái). Trong khi đó, một số trung tâm sát hạch để người không có nhiệm vụ vào phòng thi lý thuyết, vào sân thi sa hình...

Ông Nguyễn Thành Chung yêu cầu các cơ sở dạy lái xe ô tô tự khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm nêu trên (nếu có). Cạnh đó, chánh Thanh tra Sở GTVT sẽ thường xuyên giám sát đột xuất các buổi thi bằng lái, đồng thời có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất tất cả cơ sở dạy lái xe trên địa bàn.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh nhiều trung tâm đào tạo, sát hạch thông báo “bao đậu” cho những người có nhu cầu lấy bằng lái ô tô, trong khi chương trình học lại cắt giảm nhiều so với mức tối thiểu được quy định.

M.PHONG