Nghĩa cùng Nguyễn Hồng Hải, Võ Đức Vinh là bạn ở trọ chung phòng cùng một số người khác. Ngày 7-11-2011, Hải, Vinh đi uống bia về kêu thì không ai ra mở cửa. Một lát sau, có người ra mở cửa và nói: “Thằng Nghĩa đang coi tivi mà nó không mở”. Vào nhà, Hải tức tối nên đã đánh Nghĩa, Vinh cũng chạy đến tham gia. Nghĩa bỏ đi, gọi chủ đến giải quyết. Sau đó Nghĩa về tìm dao đâm Vinh và Hải. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, vì vết thương nặng nên Hải đã tử vong.

Đ.HƯƠNG