Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K; bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng; quản lý tốt các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly, nhất là tại các cơ sở lưu trú có thu phí.

Công an TP chủ trì quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các cơ quan, đơn vị, nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người phải có phương án phòng chống dịch, tự trang bị các phương tiện, vật tư cần thiết; xử lý nghiêm các vi phạm.