(PL)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có ý kiến về dự án đầu tư xây dựng công trình biểu tượng cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau.

Theo đó, chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức khảo sát kỹ nền hiện trạng, địa chất công trình để có số liệu cụ thể cho việc nghiên cứu thiết kế. Sở Xây dựng cần lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, nhà khoa học đóng góp những phương án và cơ sở để xác định tính khả thi của dự án

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các thủ tục về đầu tư, xác định cụ thể tổng mức đầu tư, tiến độ đầu tư, các hạng mục đầu tư

V.THỊNH