Theo đó, 68 mỏ khoáng sản đã bị loại ra khỏi quy hoạch cũ (phê duyệt tại Quyết định 2683 ngày 14-6-2010 của UBND TP Hà Nội). Các mỏ khoáng sản này gồm sáu mỏ đá vôi, 19 mỏ sét, 34 mỏ cát san lấp, tám mỏ than bùn và một mỏ puzolan.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng 86 mỏ còn lại (gồm: đá vôi, cát, than bùn, puzolan), trong đó khai thác sử dụng 36 mỏ, thăm dò để khai thác 50 mỏ. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động khoáng sản, tổ chức tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

TRỌNG PHÚ