Cụ thể, tổng công ty đang phối hợp với các nhà mạng thực hiện hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại các tuyến phố Giang Văn Minh, Trần Huy Liệu, Ngọc Khánh, Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng... Dự kiến khối lượng công việc trên sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12. Theo danh mục những nơi dự kiến hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020, TP sẽ thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông tại 180 tuyến phố với tổng chiều dài khoảng 170,1 km.