Hà Nội: Rút từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo
(PLO)-Sáng nay (22-8), tại phiên họp tập thể của UBND TP Hà Nội, chủ đề tinh gọn bộ máy tiếp tục được chú trọng. Theo đó, Hà Nội dự định giải thể, sát nhập một số ban chỉ đạo không cần thiết, rút số lượng ban chỉ đạo từ 108 xuống còn 48.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP, hiện Hà Nội còn 108 ban chỉ đạo đang hoạt động. Các ban chỉ đạo của TP chỉ là tổ chức kiêm nghiệm có nhiệm vụ tư vấn cho UBND TP, không có trách nhiệm tư vấn cụ thể. Trong khi đó, các sở ngành, cơ quan chuyên môn của TP đã làm nhiệm vụ này và được quy định về thẩm quyền trách nhiệm quản lý cụ thể.

“Việc thành lập quá nhiều Ban chỉ đạo TP có thể làm giảm trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn của TP. Bên cạnh đó, một số Ban Chỉ đạo hoạt động còn hình thức, hiệu quả không cao, lãng phí nguồn lực, kinh phí, thời gian cho thành viên Ban Chỉ đạo. Cơ chế hoạt động Ban chỉ đạo sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc chỉ đạo, điều hành của UBND TP là “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một việc một đầu mối xuyên suốt”' – báo cáo đánh giá.

Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề xuất sắp sếp, tổ chức các Ban chỉ đạo lại theo hướng tinh gọn bộ máy. Cụ thể, sáp nhập các ban chỉ đạo có nội dung trùng lặp, chung cơ quan thường trực; giải thể những ban chỉ đạo không phù hợp và chỉ giữ lại những ban chỉ đạo mà Trung ương quy định phải thành lập. Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề xuất giữ nguyên 40 ban chỉ đạo, sáp nhập 27 ban lại thành 8 ban, giải thể 41 ban chỉ đạo. Như vậy số lượng các Ban chỉ đạo sẽ giảm từ 108 xuống còn 48.

Hà Nội: Rút từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo  - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay việc tinh gọn, sắp xếp lại các Ban chỉ đạo đã được TP chuẩn bị từ đầu năm 2017 với mục đích để các ban này hoạt động hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh: “Các vấn đề về điện thì chung một ban chỉ đạo, ngành giáo dục cũng thế... gom hết vào một ban, giao một người chuyên trách. Việc gom các ban chỉ đạo lại chính để giảm tải cho các sở cũng như nâng cao hiệu quả công tác”.

Theo đó, ông yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục rà soát, xác định nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, để đề xuất sát nhập các Ban chỉ đạo lại với quy chế, quy trình hoạt động cụ thể…

Tại cuộc họp, Sở Công thương đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Hà Nội dự thảo Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP (BCĐ 389). Quy chế này có đề cập đến việc phối hợp các ban chỉ đạo ở cấp quận huyện.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm của chủ tịch các quận, huyện, không nhất thiết phải lập các ban chỉ đạo “con” ở mỗi quận huyện. “TP đã có BCĐ 389, mỗi quận huyện lại có thêm 1 ban chỉ đạo có cần thiết không? Cần rà soát, xem xét lại. Không nhất thiết phải có 30 ban chỉ đạo “con” ở các quận, huyện thị xã mà công việc chưa chắc đạt hiệu quả, lại mất thời gian họp hành” – ông nói. 

TRỌNG PHÚ