Sáng 31-8, Công an TP Hà Nội tổ chức công bố quyết định hợp nhất Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố (Cảnh sát PCCC) vào Công an TP Hà Nội; triển khai các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 6-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Ngày 9-8, Bộ Công an đã ký Quyết định số 4082/QĐ-BCA về việc hợp nhất Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vào Công an TP Hà Nội. Đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định điều động Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Hà Nội sẽ gồm 13 đội nghiệp vụ; có một trưởng phòng, 6 phó trưởng phòng.

Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội cũng đã công bố Quyết định triển khai thành lập 30 Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an quận/huyện và thị xã.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ công an quận/huyện/thị xã có chức năng giúp chỉ huy các đơn vị trên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi lực lượng công an phường/xã/thị trấn thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn.