Theo báo cáo này, đến hết tháng 8-2016, Hà Nội đã thực hiện sắp xếp tại 22 sở, giảm được 46 phòng, ban; giảm được 121 đơn vị sự nghiệp thuộc sở (từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị).

“Đến hết tháng 8-2016, các cơ quan, đơn vị thuộc TP đều đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. TP đã thực hiện tinh giản được ba đợt và đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Cụ thể, toàn TP đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu” - báo cáo này nêu.

Hà Nội sắp xếp bộ máy, giảm gần 1.000 cán bộ - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của TP Hà Nội tại cuộc làm việc ngày 17-9.

Báo cáo cũng chỉ rõ nhiều sở, địa phương có tình trạng bố trí, quản lý, sử dụng biên chế chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao như Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tự ký bảy hợp đồng, huyện Thanh Oai tự ký 12 hợp đồng, quận Long Biên ký 27 hợp đồng.

Ngoài ra, nhiều đơn vị còn sử dụng biên chế tăng so với chỉ tiêu được giao như huyện Chương Mỹ tăng 19 chỉ tiêu hợp đồng, huyện Mỹ Đức tăng 46 chỉ tiêu lao động định mức…

Theo đó, Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện một số nội dung như sắp xếp lại các đơn vị y tế theo hướng sáp nhập hai đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình thành một đơn vị; giải quyết dứt điểm tồn tại cụ thể về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính và nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của T tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương vi phạm các quy định của pháp luật.