Hà Nội sẽ loại bỏ những công chức yếu kém
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay (25-2).

“Phải kiên quyết tinh giản những cán bộ nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân kém. Đồng thời có kế hoạch sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp, giải quyết tốt chế độ chính sách theo quy định cho những người dôi dư do thuộc diện tinh giản biên chế để ổn định tư tưởng, không gây ảnh hưởng đến tình hình công tác chung” - bà Hằng nói.

Hà Nội sẽ loại bỏ những công chức yếu kém - ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết tới đây Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị do Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp chỉ đạo. Theo đó, Thành ủy Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “giữ ổn định như hiện tại, không thành lập thêm tổ chức trung gian”, “không tăng tổng biên chế” và “chỉ thành lập thêm các đơn vị mới”.

Bên cạnh đó Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như thực hiện khoán hoặc hỗ trợ cho các đơn vị này trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hà Nội phấn đấu từ nay đến năm 2021 sẽ tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế của toàn TP, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế nghỉ hưu, nghỉ chế độ.

Trọng Phú