Đó là nhận định của các đại biểu tại hội nghị bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy do Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 4-11.

Riêng sông Nhuệ, đoạn đi qua Hà Nội đã bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do tiếp nhận nước thải từ hoạt động công nghiệp, làng nghề, y tế, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hai bên bờ sông. Nước sông Nhuệ bị ô nhiễm vượt quy chuẩn về chất lượng nước dành cho tưới tiêu nông nghiệp, nhiều điểm vượt tiêu chuẩn cho phép trên 60-70 lần.

HOÀNG VÂN