Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức đảng có vi phạm và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm; thi hành kỷ luật 84 trường hợp. Đây là nội dung nêu tại báo cáo công tác xây dựng Đảng chín tháng năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Cụ thể, trong vụ việc thu hồi đất ở sân bay Miếu Môn hồi tháng 4, Huyện ủy Mỹ Đức đã ra thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020; thi hành kỷ luật sáu cán bộ của xã Đồng Tâm liên quan đến sự việc…

Cũng theo báo cáo, rút kinh nghiệm trong việc xử lý các điểm nóng xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã xác định công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra.