Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế tối đa ca mắc và tử vong do dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền “Lời kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch COVID-19” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hôi từ TP đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất.

Thường trực Thành ủy cũng giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn TP khi cần thiết. Chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ, tăng giá vật tư y tế và lương thực, thực phẩm. 

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP (trong chín tháng cuối năm 2020) để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách TP. Giao Ban cán sự đảng UBND TP phối hợp với Đảng đoàn HĐND TP triển khai và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật. Giao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Hà Nội, Đảng bộ các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các DN nhà nước và DN nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Theo Nghị quyết số 24 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2020 của HĐND TP Hà Nội (ngày 4-12-2019), dự kiến trong năm 2020 Hà Nội sẽ chi thường xuyên hơn 48.000 tỉ đồng. Nếu đạt mức tiết kiệm chi thường xuyên trong ba quý còn lại của năm 2020 đạt con số 5%, Hà Nội sẽ dành được gần 2.000 tỉ đồng cho công tác chống dịch.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng giao Ban cán sự đảng UBND TP chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND TP và Ủy ban MTTQ TP, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (bao gồm cả người lao động tại các DN tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập) và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên. Việc chỉ đạo triển khai đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giám sát việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để chống COVID-19

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất đề nghị các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của trung ương tại điện mật ngày 26-3 của Thường trực Ban bí thư và điện mật ngày 26-3 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tạm dừng tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành văn kiện đại hội và tham gia góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên đảm bảo chất lượng, trí tuệ.