Đoàn kiểm tra sẽ phân tích, đánh giá thực tế kết quả triển khai dự án trên cơ sở đối chiếu với các nội dung của dự án đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, hiện có tình trạng dự án triển khai trên thực tế khác với dự án khi được duyệt do một số chủ đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Cụ thể, có dự án mật độ xây dựng quá lớn, không quan tâm xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội phục vụ sinh hoạt của khu dân cư, xin chuyển đổi chức năng các hạng mục công trình công cộng để tăng diện tích nhà ở, văn phòng cho thuê..., gây nhiều bất hợp lý về qui hoạch và đời sống cho người dân tại các khu đô thị mới, khu nhà ở.

TX