Ngày 21-9, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Dương Tất Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn về việc thu mua nguyên liệu rừng trồng trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ do cơn bão số 10.  

Hà Tĩnh đề nghị mua lại hàng chục ha gỗ bị gãy đổ - ảnh 1
Người dân ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị cây đổ, nhà tốc mái sau bão số 10.

Hiện nay, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 gây ra, trên địa bàn các huyện, thị xã có trên 11.000 ha rừng bị thiệt hại trên 70%. Trong số đó có trên 50% là diện tích do các hộ gia đình, cá nhân tự trồng; chủ yếu là keo, bạch đàn, phi lao, cao su… bị gãy đổ. 

Để chung tay cùng người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại do bão gây ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến: "Đề nghị các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm sử dụng nguyên liệu gỗ, gỗ rừng trồng tập trung, huy động các nguồn lực để tổ chức thu mua nguyên liệu từ gỗ rừng trồng bị gãy đổ của người dân do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 gây ra với số lượng lớn nhất có thể, đảm bảo giá cả hợp lý nhất và hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã thường xuyên hỗ trợ kết nối, hướng dẫn người dân có gỗ rừng trồng bị thiệt hại và các cơ sở sản xuất thống nhất phương án thu mua, vận chuyển, đảm bảo hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu.

Giao Sở Công Thương Hà Tĩnh thông tin đến các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thu mua của các cơ sở, doanh nghiệp".

Hà Tĩnh đề nghị mua lại hàng chục ha gỗ bị gãy đổ - ảnh 2
Lực lượng công an giúp người dân Hà Tĩnh lợp lại mái ngói bị bão số 10 làm hư hỏng.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương thu mua nguyên liệu từ gỗ rừng trồng bị gãy đổ của người dân do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.