Hà Tĩnh ra thông cáo về Formosa lấn gần 300 ha biển
(PLO)- Ngày 30-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra thông cáo báo chí bãi thải xỉ của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh lấn gần 300 ha biển.

Theo thông cáo, trong những ngày qua, một số báo chí đưa tin về việc Công ty Formosa Hà Tĩnh lấn gần 300 ha biển để chôn hàng chục triệu mét khối xỉ thải. Khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Bộ TN&MT kiểm tra toàn diện những nội dung trên.

Hà Tĩnh ra thông cáo về Formosa lấn gần 300 ha biển  - ảnh 1
Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 28-7, Bộ TN&MT đã có thông tin báo chí trên trang thông tin điện tử của Bộ. UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định toàn bộ nội dung đã được Bộ TN&MT cùng tổ công tác giám sát của Bộ thông tin chi tiết, khách quan.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cung cấp một số thông tin thuộc trách nhiệm phối hợp của địa phương như sau:

Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án Formosa đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 20-9-2010 và Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 137/QĐ-BGTVT (ngày 17-1-2012), trong đó có khu bãi thải xỉ là đúng thẩm quyền. Như vậy về quy trình, quy định là đúng pháp luật Việt Nam.

Hà Tĩnh ra thông cáo về Formosa lấn gần 300 ha biển  - ảnh 2
Một góc dự án Formosa Hà Tĩnh.

Khi thực hiện tổng thể dự án Formosa, Bộ TN&MT đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2008 và năm 2015, trong đó có bãi thải xỉ. Hiện nay, việc tổ chức thực hiện quy hoạch bãi thải xỉ như Bộ TN&MT đã có thông tin báo chí.

Thực hiện chức năng chuyên ngành và quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ TN&MT cùng tổ công tác giám sát của UBND tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giám sát tổng thể dự án Formosa, trong đó có bãi thải xỉ nói trên.

UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các cơ quan thông tấn, báo chí, nhân dân được biết và mong nhận được sự hợp tác kịp thời, chính xác của các cơ quan báo chí và nhân dân.

Đ.LAM