“Thời gian qua, TP.HCM có nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai nhưng vi phạm và mức độ ô nhiễm trên các kênh rạch ngoại thành có xu hướng gia tăng”.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM báo cáo về kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Một trong những công việc cụ thể để bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai là phải xử lý triệt để 37 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo quyết định của Thủ tướng từ năm 2003 (cả nước có gần 4.300 cơ sở). Tuy nhiên, hiện TP.HCM vẫn còn bảy cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng chậm xử lý ô nhiễm. Đó là các công ty Xi măng Hà Tiên 1, Tole Posvina, Việt Thắng Jean; các nhà máy thuốc lá Sài Gòn, Vĩnh Hội, nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng đề xuất lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai. Cụ thể, cần đầu tư 13 tỉ đồng để lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại 13 khu chế xuất, khu công nghiệp; đầu tư 100 tỉ đồng xây dựng hệ thống quan trắc tự động tại cửa xả của các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. TP cũng dự kiến chi 27 tỉ đồng để xây dựng trung tâm quan trắc và phân tích môi trường.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất việc hạn chế cấp phép hoạt động đối với các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm gần sông, kênh rạch.

M.PHONG