Theo đó, công dân không được tuyển chọn nhập ngũ khi cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Bộ Quốc phòng đề nghị nơi tuyển quân, cơ quan quân sự, công an địa phương cần phối hợp chặt chẽ để xem xét, đánh giá về tính chất, mức độ của hình xăm nhằm phân loại tiêu chuẩn nhập ngũ, hạn chế tình trạng công dân trước ngày khám tuyển cố tình xăm hình nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.