Trung tâm chống ngập cho biết trong tháng 12-2012, sau khi Sở GTVT thông qua thiết kế cơ sở và thống nhất ranh thực hiện dự án, đơn vị tư vấn đã cắm cọc ranh giải phóng mặt bằng nhưng bị người dân phản đối quyết liệt. Ngày 27-12-2012, quận Bình Tân tiếp xúc với các hộ dân bị ảnh hưởng và người dân yêu cầu nên làm cống hộp để tránh ô nhiễm và hạn chế việc giải tỏa. Đến ngày 18-1, UBND quận Bình Tân có công văn kiến nghị UBND TP.HCM điều chỉnh quy mô dự án nhằm hạn chế ô nhiễm và giải tỏa nhà, đất của người dân.

KHANG BÁCH