Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô
(PLO) -Dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, hàng cây mỡ vừa được trồng thay thế hàng cây bị đốn hạ đang trong tình trạng chết khô.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND Thành Phố Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ Tịch UBND Thành phố cho biết sẽ tiến hành trồng thay thế các cây mỡ đã chết này, tuy nhiên thời gian trồng chưa cụ thể.

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 1

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 2

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 3

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 4

Sau 4 tháng kể từ tháng 3 – 2015 đến giờ, nhiều hàng cây mỡ dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thành được trồng thay thế các cây đã chặt trước đó đang có biểu hiện héo úa hoặc chết khô.

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 5

Mặc dù các cây được chằng giữ bởi hàng cột rất chắc chắn, để tránh bị đổ trước khi cây ra rễ mới.

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 6

Nhưng nhiều cây chưa kịp nhú mầm, đã chết khô từng ngày, giờ trơ cành nhánh.

Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 7

Đây là hàng cây mỡ được trồng ngay trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam, không một cây nào còn sống.


Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 8


Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội chết khô  - ảnh 9

Phía bên kia đường, chỉ một số cây “may mắn” sống sót, nhưng cũng đang thoi thóp từng ngày, có cây đã chết một nửa.


PHI HÙNG