Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum xử lý kỷ luật khiển trách hai đảng viên là ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum kỷ luật 15 cán bộ, công chức Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy. Trong đó có tám trường hợp bị khiển trách, cảnh cáo bảy trường hợp, đồng thời chuyển công tác khác đối với trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kon Rẫy. Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy kỷ luật khiển trách Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy và 11 đảng viên trong chi bộ, trong đó khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo một trường hợp. Thời gian qua các đơn vị, cá nhân nói trên thiếu sâu sát, lơ là nhiệm vụ, để xảy ra nhiều vụ xâm hại rừng tại 15 điểm với diện tích hơn 5,2 ha thuộc rừng phòng hộ khu vực đèo Măng Đen.