Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
(PLO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận chính thức về những sai phạm tại Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood2), đồng thời kiến nghị Thủ tướng xử lý sai phạm hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 8-12, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 3610/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản tại tại Vinafood2 và một số đơn vị thành viên, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý là 205.947,59 triệu đồng.

Theo đó, Thanh tra kiến nghị thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất xử lý khoản tiền 196.676 triệu đồng là các khoản chi phí hoa hồng môi giới xuất khẩu gạo hạch toán vào thu nhập khác năm 2013 của Vinafood2 là 108.140 triệu đồng và việc sử dụng vượt nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án chợ chuyên doanh Thốt Nốt là 88.536 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Vinafood2 phải hiện thu hồi tổng số tiền 9.271,59 triệu đồng do Hiệp hội Lương thực Việt Nam thu phí ủy thác xuất khẩu và từ các đơn vị liên doanh sản xuất phân bón tại Công ty Lương thực Tiền Giang; nghiệm thu sai so với thực tế gói thầu san nền tại dự án Chợ chuyên doanh Thốt Nốt 217,790 triệu đồng và dự án Xí nghiệp chế biến lương thực Thới Bình 264,5 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vinafood2 cần hạch toán kế toán theo đúng quy định những khoản phải thu, những khoản xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời khoản trích lập dự phòng còn thiếu năm 2013 không đúng theo quy định tại Công ty Lương thực Vĩnh Long là 36.003 triệu đồng và Công ty Cổ phần Lương thực Sài Gòn là 10.400 triệu đồng.

Thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng vốn đối với Vinafood2 và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và kiểm soát viên Vinafood2 liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của tổng công ty và các đơn vị thành viên, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi, mất vốn Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Vinafood2 kiểm điểm, tổ chức chỉ đạo kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với các cá nhân của tổng công ty và các đơn vị thành viên liên quan đến các sai phạm trong việc sử dụng, quản lý vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế công ty với số tiền 9.920.337,96 triệu đồng và 62.993.174 USD, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi mất vốn nhà nước đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an sớm có kết luận điều tra, xử lý quy định theo pháp luật đối với hai vụ việc tại Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty Lương thực Hậu Giang. Xử lý theo quy định pháp luật đối với các sai phạm trong việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển Hoa Sen và công ty mẹ.

Đặng Trung