Theo hồ sơ, nhóm Hiếu và người bị hại cùng làm công nhân ở một công ty giày da. Do có mâu thuẫn nên ngày 3-10-2010, Trung và Hiếu mua dao rồi đón đường nạn nhân để hành hung. Khi thấy nạn nhân, Hiếu lập tức gây hấn rồi cầm dao đâm chết người này.

KIM THANH