(PL)- “Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang đã bước đầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan tới những vi phạm được thanh tra tỉnh chỉ ra”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, cho biết. Cũng theo ông Thọ, ngày 16-11, Sở Tài chính tỉnh đã làm việc với công ty để thực hiện giảm trừ khối lượng thanh toán thừa khi quyết toán các công trình như thanh tra đã yêu cầu.

Trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Lưu Ngọc Đông đã ký kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Kết luận thanh tra xác định công ty có một số sai phạm như: Tại hai công trình khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác huyện Long Mỹ và xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh, các bên đã xác nhận thanh toán thừa khối lượng với số tiền hơn 450 triệu đồng; tại dự án mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thạnh, công ty cũng thanh toán thừa khối lượng thi công với số tiền trên 330 triệu đồng.

GIA TUỆ