(PL)- “Ngân sách tỉnh hiện nay rất khó khăn, không có nguồn để bố trí hoàn trả hơn 26,4 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành II về quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013.

Trong báo cáo, Sở KH&ĐT cho biết đã phối hợp với các sở: Tài chính, GTVT, GD&ĐT, Y tế và Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hiện Sở GTVT đã thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 41,37 triệu đồng. Sở Y tế đang triển khai giảm cấp phát, thanh toán số tiền trên 7,2 tỉ đồng, thu hồi số dư tạm ứng cho Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Thái Sơn hơn 4,99 tỉ đồng, tham mưu điều chỉnh phần trượt giá hơn 2,38 tỉ đồng của gói thầu số 4 công trình BV Đa khoa Hậu Giang…

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối tháng 6-2015, UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương khắc phục các nội dung tại kết luận ngày 20-3-2015 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo kết luận này, năm 2013 tỉnh Hậu Giang quản lý hơn 250 dự án với tổng mức đầu tư trên 11.160 tỉ đồng nhưng nhiều dự án sử dụng trái phiếu đầu tư dàn trải. Tỉnh còn xây dựng 56 phòng công vụ cho giáo viên khi không được phân bổ vốn trái phiếu. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tỉnh Hậu Giang hoàn trả vốn trái phiếu Chính phủ hơn 26,4 tỉ đồng, chỉ đạo Sở Y tế thu hồi gần 5 tỉ đồng chi sai.

GIA TUỆ