Hậu Giang đạt thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm
(PLO)- HĐND tỉnh Hậu Giang dự kiến xem xét, thảo luận chín báo cáo về các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng an ninh thực hiện trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020...

Sáng 4-12, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 14 nhằm xem xét, thảo luận và thông qua nhiều vấn đề.

Hậu Giang đạt thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm - ảnh 1
Ông Huỳnh Thanh Tạo, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 của UBND tỉnh, năm qua, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì đạt 6,5%, đặc biệt khu vực I có mức tăng hơn 2,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá tích cực.

Đời sống người dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 6,1 triệu đồng/người/năm so cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng theo hướng nhân rộng các mô hình liên kết có hiệu quả gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Lĩnh vực công nghiệp tăng cả về số lượng và quy mô của doanh nghiệp.

Song song đó, Hậu Giang cũng còn một số vấn đề tồn tại cần được cải thiện trong thời gian tới. Cụ thể như sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao còn yếu, chất lượng y tế chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu so với yêu cầu phát triển chung, nguồn lao động có tay nghề cao chưa đáp được được như cầu của doanh nghiệp trong tỉnh.

Hậu Giang đạt thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) 

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX diễn ra trong ba ngày, từ 4-12 đến 6-12. Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận chín báo cáo về các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng an ninh thực hiện trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

HĐND tỉnh cũng sẽ thông qua 20 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thông qua Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh năm 2020; nghị quyết về bảng giá đất định kỳ năm năm (2020-2024) trên địa bàn Hậu Giang,...

CHÂU ANH