Hệ thống chính trị phải sống trong dân
(PL)- Sáng 30-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời giới thiệu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hội nghị thu hút hơn 4.400 cán bộ các cấp của TP tham dự tại 45 điểm cầu.

PGS-TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), giới thiệu các tác phẩm và chuyên đề năm 2017 nêu trên. Theo ông Anh, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác đã chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ xa rời dân, tạo nên bức xúc trong quần chúng nhân dân; rồi chủ quan, duy ý chí... dẫn tới sai lầm trong lãnh đạo và chỉ đạo. Cán bộ chọn “chỗ dễ” nhằm “leo cao” dẫn tới tình trạng bệnh “công thần” coi khinh người trẻ. Còn người trẻ lại cho rằng mình được ăn học đàng hoàng nên coi khinh lớp cán bộ đi trước, coi dân là “dân đen”. Đó chính là bệnh hẹp hòi được xuất phát từ “vị kỷ”.

Ở tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, PGS-TS Anh nói: “Ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng...”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đánh giá sau gần một năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 54 ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị này, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai các tác phẩm về học tập và làm theo Bác Hồ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị chưa thật sự quan tâm, có lúc có nơi còn qua loa, chiếu lệ trong tổ chức học tập, nghiên cứu và làm theo Bác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm đạt mục tiêu cao nhất là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để hệ thống chính trị phải sống trong dân, thực hiện lãnh đạo và cùng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Cang yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ TP phải tập trung công tác tự phê bình và sửa chữa về việc nghiên cứu, học tập lý luận, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó thực hiện phê bình, sửa chữa trong công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ông Cang cũng yêu cầu cấp ủy các cấp cần xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.

Ngoài ra, ông Cang đề nghị các đơn vị của TP tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục biểu dương những cách làm hay, hiệu quả và kịp thời phê bình uốn nắn những hành vi lệch lạc, qua loa, chiếu lệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - ông Cang nói.

TÁ LÂM