Hệ thống pháp luật và thực thi phải phát triển bền vững
(PL)- Hội thảo cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” đã diễn ra ngày 24-6 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để thực hiện khát vọng xây dựng quốc gia thịnh vượng, hùng cường nếu có thể ứng dụng hiệu quả các công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, điện toán đám mây... vào phát triển kinh tế-xã hội.

Hệ thống pháp luật và thực thi phải phát triển bền vững - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu nhận diện chính xác những vấn đề pháp lý phát sinh để kịp thời điều chỉnh các mối quan hệ xã hội thực tế hằng ngày đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và thay đổi không ngừng.

Cho rằng đây chính là cơ hội lịch sử mà những người làm công tác pháp luật cần tích cực dấn thân, Thủ tướng yêu cầu đối với hệ thống pháp luật và thực thi phải đảm bảo phát triển bền vững, an toàn, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đánh giá rõ hơn tính tương thích với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kịp thời có đề xuất hướng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

PV