Thông tin từ Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã hết hiệu lực từ ngày 30-6-2020.

Hiệp định được ký kết ngày 25-12-2000, có hiệu lực từ ngày 30-6-2004 đến ngày 30-6-2019. Trong năm 2019, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, Hiệp định được gia hạn hiệu lực thêm một năm, đến ngày 30-6-2020. Như vậy, kể từ sau ngày 30-6-2020, Hiệp định đã hoàn toàn hết hiệu lực.

Hiệp định vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ hết hiệu lực - ảnh 1
Ảnh minh họa: TẤN VIỆT

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trong vùng biển Vịnh Bắc bộ diễn ra bình thường trong thời gian hai nước tổ chức đàm phán xác định các nội dung hợp tác tiếp theo, ngày 20-7-2020, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân biết về việc Hiệp định hết hiệu lực.

Vùng đánh cá chung và vùng đệm cho tàu cá nhỏ được thiết lập theo quy định của Hiệp định cũng hết hiệu lực.

Theo đó, cơ quan chức năng hai nước sẽ quản lý hoạt động của tàu cá trọng Vịnh Bắc bộ theo đường phân định Vịnh Bắc bộ được quy định tại Điều 2 Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc bộ.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương hướng dẫn ngư dân tiếp tục bám biển, sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển Việt Nam. Ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Các cơ quan chức năng trung ương và địa phương tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, đặc biệt là các tỉnh thành phố ven biển Vịnh Bắc bộ, nhắc nhở ngư dân hoạt động theo sơ đồ vùng biển trong Vịnh Bắc bộ, không vượt sang vùng biển phía đông đường phân định Vịnh Bắc bộ để khai thác hải sản.

Nếu có hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam, Bộ NN&PTNT yêu cầu địa phương kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Nếu có các vụ việc đột xuất, phát sinh trên biển đối với tàu cá về ngư dân thì kịp thời gọi vào đường dây nóng 24/24 giờ của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024-62737323.