Tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, hàng trăm công an, bộ đội cùng cán bộ xã đã đến từng nhà để vận động và đưa người dân tới Trường THCS Cần Thạnh trên địa bàn xã để tránh bão.

Người dân được phát chăn màn, thức ăn, nước uống.

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 1
Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 2

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 3
Người dân Cần Giờ đến các điểm trú tránh được phát chăn màn. 

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 4
Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 5Người dân mang theo những tài sản khi tránh bão

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 6
Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 7

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 8
Ông cháu tranh thủ lót dạ

Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 9
Hình ảnh người dân tránh bão số 9 ở Cần Giờ - ảnh 10Đợi bão tan...