(PL)- Đó là đề xuất của UBND quận 1, TP.HCM đối với 201 điểm kinh doanh của 201 hộ cá thể và 21 điểm kinh doanh của hai tổ chức để chấm dứt hoạt động tại chợ Tôn Thất Đạm. 

Theo đó, 93 hộ có điểm kinh doanh cố định, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và có mức doanh thu từ 180 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng/năm sẽ được hỗ trợ tùy theo doanh thu, thấp nhất 30 triệu đồng và nhiều nhất 60 triệu đồng/hộ. 71 hộ có doanh thu từ 1 tỉ đồng đến hơn 9 tỉ đồng/năm có mức hỗ trợ bằng doanh thu tính thuế x 6%. Ba tổ chức có điểm kinh doanh cố định có mức hỗ trợ tương tự như trên.

Theo đề xuất của quận 1, 22 hộ kinh doanh không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định được giải quyết hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. 10 hộ kinh doanh do ban quản lý chợ sắp xếp ngoài các điểm kinh doanh cố định và chỉ nộp hoa chi theo ngày và hiện không có hồ sơ quản lý được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân đang kinh doanh tại chợ bàn giao mặt bằng đúng thời hạn được thưởng 5 triệu đồng/hộ. Theo báo cáo của quận 1, tổng kinh phí hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm hơn 19 tỉ đồng, lấy từ ngân sách của quận.

HÀ NGUYỄN