Để kịp thời nắm bắt dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi heo, yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, TP, các tổ chức tín dụng báo cáo NHNN dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo bị thiệt hại về vốn vay đến hết ngày 20-6.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch tả heo châu Phi để chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do dịch gây ra; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại theo chỉ đạo của thống đốc NHNN, đặc biệt đối với các cơ sở nuôi giữ, cung cấp con giống phát triển sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế.

NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, TP và các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai thực hiện.