(PL)- Theo ông Phạm Vũ Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đến tháng 8 vừa qua, tổng cục đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia đủ số lượng 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Ông Phạm Vũ Anh cho biết dù những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến giá lương thực trên thị trường thế giới và trong nước tăng cao, nhiều đơn vị trúng thầu đã từ chối ký hợp đồng cung cấp gạo, gây khó khăn cho việc đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các cục Dự trữ Nhà nước khu vực khắc phục mọi khó khăn để mua đủ số lượng được giao.

Trong quá trình nhập kho, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thành lập các đoàn công tác tổ chức lấy mẫu, phúc tra chất lượng lương thực tại 22/22 cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Qua kết quả thử nghiệm tại phòng thử nghiệm cho thấy chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia bảo đảm theo quy định.

(Theo Vietnamplus)