(PL)- Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận vừa cho biết Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ hoàn trả vốn trực tiếp cho các địa phương trong vòng một tháng sau khi có quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao của UBND tỉnh Bình Thuận và dự kiến đầu năm 2016.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã nêu vấn đề từ năm 1998 đến 2005, nhiều hộ dân trong tỉnh nếu muốn gắn điện kế sử dụng điện sinh hoạt phải ký hợp đồng đóng góp 1,4 triệu đồng cho các ban quản lý điện các huyện xem như là vốn góp. Từ tháng 4-2015, các công ty cổ phần điện nông thôn đã chuyển giao cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam, số vốn góp của dân sẽ được trả lại như thế nào?

PHƯƠNG NAM