Bất kể hoạt động nào tại khu vực quần đảo Trường Sa của VN mà không được VN cho phép là hoàn toàn không có giá trị.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của VN là mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các nước được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với nội dung và tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), góp phần vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông.