Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng và đại diện một số cơ quan trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh trước bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực luôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn khó lường, yêu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, học viện cần chủ động quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao nhất; tạo bước chuyển biến tích cực, có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, học viện phải đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay; chủ động áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và các phương pháp giáo dục - đào tạo tiên tiến vào huấn luyện - đào tạo.