Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hoài Nam làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM (trước đó, ông Nam là Phó Chủ tịch Hội); hai Phó chủ tịch gồm Lê Hồng Triều, Phạm Lâm Chính Văn và các ủy viên: Trần Thanh Hải, Nguyễn Hữu Thắng.

 

 Hội CCB khối Dân–Chính–Đảng TP.HCM có chủ tịch mới - ảnh 1
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM.

Ban chấp hành đã họp và bầu Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM gồm các ông: Trần Thanh Hải, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Đức Tuấn, Trịnh Xuân Tâm và Phạm Lâm Chính Văn.

 Hội CCB khối Dân–Chính–Đảng TP.HCM có chủ tịch mới - ảnh 2
Ban chấp hành mới chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Ban kiểm tra thống nhất bầu ông Phạm Lâm Chính Văn – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng làm Trưởng ban kiểm tra Hội.