Tham dự hội nghị có thành viên các nền kinh tế APEC và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng nhau thảo luận về dự thảo tuyên bố chung của các bộ trưởng Tài chính. Sau đó sẽ báo cáo lên Hội nghị thứ trưởng Tài chính và phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM) xem xét dự thảo.

Cuối cùng dự thảo sẽ trình lên các bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tuyên bố chung tại phiên họp Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra vào ngày 21-10.

Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC khai mạc - ảnh 1
Các quan chức cấp cao về dự Hội nghị Tài chính cao cấp APEC 2017 tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: LÊ PHI

Được biết năm 2017, Bộ Tài chính được giao chủ trì tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC 2017.

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng: Chủ trì thành công Hội nghị thứ trưởng Tài chính và phó thống đốc Ngân hàng Trung ương (FCBDM) tháng 2 tại Nha Trang; chủ trì thành công Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp (SFOM) tháng 5 tại Ninh Bình; phối hợp với các đối tác quốc tế như WB, OECD, ADB tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về các chủ đề ưu tiên, được các đối tác và các thành viên APEC đánh giá cao.

Tới đây, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) lần thứ 24 vào ngày 21-10-2017 tại Hội An. Đây là sự kiện quan trọng nhất của tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC. 


Các quan chức cấp cao tham dự hội nghị sáng nay tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: LÊ PHI

Tại Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC, một trong những nội dung được các bộ trưởng Tài chính thảo luận là bàn thảo, xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về bốn chủ đề ưu tiên gồm:

- Thứ nhất, đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng. Chủ đề tập trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ chế bảo đảm lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào dự án PPP (hợp tác công tư).

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án PPP. Trong đó vấn đề chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân là một trong các chủ đề đã được thảo luận sôi nổi tại FCBDM, Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp (SFOM) và Hội thảo về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng (tháng 5-2017).

- Thứ hai, về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS). Đây là vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên APEC đặc biệt quan tâm và được các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ mạnh mẽ.

- Thứ ba, về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Chủ đề tập trung vào các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai và bù đắp thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

- Thứ tư, về tài chính bao trùm. Chủ đề này ưu tiên tập trung thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

Trên cơ sở bàn thảo về bốn nội dung trên, các bộ trưởng dự kiến sẽ ra tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm và định hướng của tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.