Tại ngày làm việc đầu tiên, QH sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; nghe Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, QH cũng nghe hàng loạt báo cáo khác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày gồm: Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; báo cáo kế hoạch tài chính năm năm; báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020... Dự kiến kỳ họp thứ 2 sẽ bế mạc vào ngày 23-11.