Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đầu tư Trạm thu phí An Sương - An Lạc thuộc dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đầu tư Trạm thu phí xa lộ Hà Nội thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) thực hiện theo hình thức BOT.

Trạm thu phí An Sương - An Lạc gồm một trạm chính và sáu trạm phụ. Hệ thống đảm bảo xử lý với tốc độ xe qua trạm tối đa 40 km/giờ giai đoạn 1 và 120 km/giờ giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 88 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2018.

Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, giai đoạn 1 đầu tư bốn làn thu phí điện tử tự động không dừng. Giai đoạn 2 làm thêm bốn làn.